@604 - Water Gun
Hair: Ayashi // Hiroko hair @Tropical Summer Fair

Head: Catwa Head // Annie

Skin: Insol // Face Inessa

Bikini: JAS // Kreso @Tropical Summer Fair

Jewelry: Izzie's // Tropical Jewelry @Tropical Summer Fair

Pose: Come Soon Poses  // Water Gun- Exclusive @Tropical Summer Fair

Information look Loo Miami:TMO